fbpx

Kraje slaví 20 let – Česká republika je potřebuje i nadále – Jiří Štěpán

Kraje zajišťují regionální zdravotnictví, sociální služby, střední a speciální školství, opravy silnic druhé a třetí třídy nebo objednávají regionální dopravu a jsou důležitým partnerem pro města a obce. Pro občany je výhodné mít mezistupeň mezi lokální a celostátní úrovní. Sám vidím, že kraje mají v České republice nezastupitelnou úlohu. Navíc důvěra veřejnosti v krajská zastupitelstva dlouhodobě převyšuje její důvěru k centrální vládě, Senátu nebo Poslanecké sněmovně.

Zdá se, že i občané vnímají kraj pozitivně.

Pokud se ohlédnu za svým čtyřletým působením ve funkci hejtmana, rád bych vyzdvihl jak velké, tak i ty menší věci. Co mi například udělalo radost? Vedle toho, že se nám podařilo dokončit či zahájit velké stavební práce jako například investice do krajských nemocnic či silniční infrastruktury, tak soustavně podporujeme spolupráci s obcemi v celém kraji. V rámci Programu obnovy venkova, ročně mezi obce rozdělíme desítky milionů korun. Peníze pomáhají při opravách center obcí, obecních škol či jiných budov, sportovišť a dalších zařízení, které zlepšují život na venkově. Za zmínku také stojí podpora venkovských prodejen, na jejichž provoz kraj ročně přispívá miliony korun. Díky tomu je občanská vybavenost i těch nejmenších obcí dostupnější.

Spolu s radním pro regionální rozvoj Pavlem Hečkem jsme také významně prohloubili spolupráci se spolky. Je pro nás zcela zásadní, aby naše města obce a žily.  Proto podporujeme sdružení hasičů, sportovců, myslivců, rybářů a další sdružení, díky kterým jsou naše obce přívětivé pro život.

Velkým vyznamenáním pro nás je, že dvakrát po sobě byl náš kraj oceněn jako nejlepší místo pro život. To je velká motivace pro pokračování v práci, která má smysl!

Autor: Jiří Štěpán

No comments
Leave Your Comment

No comments