fbpx

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

hejtman Královéhradeckého kraje

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

Do podzimních krajských voleb naši koalici jako jednička vede hejtman Jiří Štěpán. Ač je původní profesí historik, kterého mohou důvěrněji znát studenti Univerzity Hradec Králové a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy se sídlem tamtéž, politické ostruhy si již rozhodně získat stihl - ať už jako zastupitel a radní města Hradce Králové nebo právě jako úřadující hejtman našeho kraje. Před počátkem svého veřejného angažmá Jiří Štěpán vystudoval magisterský obor historie na Univerzitě Palackého v Olomouci, rigorózní zkoušku i doktorské studium pak absolvoval již na Univerzitě Hradec Králové, konkrétně na její Filozofické fakultě. V Hradci Králové společně se svou rodinou žije.

Na hejtmana jsem se rozhodl kandidovat z důvodu podpory, kterou vnímám jako odezvu na práci, kterou se nám povedlo udělat za čtyři roky správy Královéhradeckého kraje. Cítím podporu nejenom ve větších městech, ale i v menších městech a na vesnicích. Zároveň odezva u spolků - u dobrovolných hasičů, sportovců, myslivců a u dalších sdružení mne přesvědčila o tom, že část práce jsme udělali, ale ještě další kus práce máme před sebou. Je pro mne zcela jasným úkolem nadále pracovat pro občany kraje, ať již v oblasti zdravotnictví, kde chci dokončit investice do jednotlivých nemocnic, včetně nemocnice rychnovské a zrestrukturalizovat Zdravotnický holding KHK nebo v oblasti regionálního rozvoje, kde je nutné dále pracovat na podpoře tzv. živého venkova, tedy obcí a institucí, které na venkově fungují. V oblasti školství pak chci dále držet síť škol i v menších městech. Především si však uvědomuji, že správa kraje je práce pro lidi a ne politikaření či upřednostňování osobních zájmů.