fbpx

Bc. Pavel Hečko

starosta Meziměstí

Bc. Pavel Hečko

Je ženatý, má dvě již dospělé děti a jedno vnouče. Vzhledem k tomu, že žije na Broumovsku, tak se zajímá o místní historii spojenou s barokními stavbami a úchvatnou přírodou chráněné krajinné oblasti. Téměř dvacet let se aktivně pohybuje v místní samosprávě. Od roku 2003 byl místostarostou města Meziměstí a od roku 2018 je v Meziměstí starostou. Podílel se na realizaci projektů ve výši téměř 350 miliónů Kč pro město Meziměstí - financovaných především z dotací EU. Z pozice gesce radního Královéhradeckého kraje zabezpečuje administraci a vývoj programových dotací pro sport, kulturu, cestovní ruch, regionální rozvoj, životní prostředí a programy zaměřené na vědu, výzkum a inovace. Důležitým tématem je pro něj vyrovnání disparit jednotlivých regionů kraje. Jako starosta z malého města, zná velice dobře potřeby venkova. Svůj volný čas tráví především v přírodě, na kole a ve volné chvíli zajde na judo.

Jako starosta malého města znám potřeby malých měst a obcí. Jsem velikým zastáncem vyrovnaného rozvoje našeho venkova, kde chybí prodejny potravin, pošta, sociální služby, školy, školky, kvalitní dopravní obslužnost a opravené silnice. Právě z tohoto důvodu považuji za nutné a důležité, aby v zastupitelstvu kraje byli starostové z těchto malých měst. Kraj má veliký vliv na rozvoj regionů a je nutné věnovat těmto tématům značnou pozornost. Pro periferní regiony je nutné zajistit kvalitní dopravní obslužnost, zdravotní a sociální péči včetně kvalitního školství. Dále je nutné zajistit podporu kvalitnímu rozvoji cestovního ruchu, který patří mezi významná hospodářská odvětví. Máme co nabídnout: Krkonoše, Orlické hory, barokní stavby, skalní města, obranné pevnosti, regionální pivovary apod. Svoji roli v zastupitelstvu spatřuji především v podpoře a zajištění finančních prostředků pro periferní regiony, venkov a s tím související kvalitní pracovní místa, sociální služby, zdravotnictví, školství a dopravní obslužnost. Je to úkol těžký, ale ze zkušenosti vím, že se dá zvládnout.