fbpx

Ing. Adam Záruba, Ph.D.

předseda neziskové organizace, člen rady města Hradec Králové

Ing. Adam Záruba, Ph.D.

Adam Záruba je absolventem Stavební fakulty ČVUT v Praze v oboru inženýrství životního prostředí, ve kterém získal i doktorát. Dále absolvoval studium památkové péče na Národním památkovém ústavu v Praze. Pracuje v Podorlickém skanzenu v Krňovicích, jehož je spoluzakladatelem. Zároveň se od roku 2010 věnuje komunální politice v Hradci Králové, kde v současné době zastává funkci člena rady města a předsedy komise životního prostředí. Dlouhodobě se věnuje ochraně přírody a předsedá základní organizaci Orlice Českého svazu ochránců přírody. Je též předsedou spolku Změna pro Hradec. Nikdy nebyl členem žádné politické strany ani hnutí. Mezi jeho zájmy vedle ochrany přírody a životního prostředí patří památky, je velkým příznivcem architektury a umění z druhé poloviny 20. století, technických památek a industriálního dědictví.

Důvodem pro moji kandidaturu je snaha posunout náš kraj zejména v oblastech, kterým se dlouhodobě věnuji, a které jsou stále poněkud opomíjené. Jedná se zejména o zvýšení aktivity kraje při ochraně a péči o památky (aktivní přístup při výběru objektů vhodných k prohlášení kulturní památkou, větší pozornost věnovaná netradičním typům památek, např. architektuře 2. poloviny 20. století, technickým a průmyslovým památkám a podobně, pomoc místním samosprávám a vlastníkům při hledání možností využití památek, zlepšení a finanční posílení grantových programů na péči o památky a tak dále). Také mi jde o vyvážený územní rozvoj zohledňující ochranu krajiny a přírodních hodnot, i zamezení škodlivým a devastačním záměrům a projektům na území kraje a v jeho blízkém okolí (typu přehrady Pěčín, spalovny Opatovice a podobné záležitosti). Dalším mým cílem je pak podpora občanských aktivit působících na území kraje, zejména v oblasti ochrany přírodních a kulturních hodnot.