fbpx

Ing. Barbora Kulichová, DiS.

flétnistka, učitelka ZUŠ v Trutnově

Ing. Barbora Kulichová, DiS.

Barbora Kulichová se narodila se v Trutnově. Paralelně vystudovala obor Ekologické zemědělství na ČZU a obor Flétna na Pražské konzervatoři. V současné době učí na ZUŠ Trutnov a zlepšuje se v hráčských dovednostech na HAMU v Praze. Její vlastní umělecká činnost probíhá formou účasti v regionálních orchestrech a sólovými koncerty. K tomu je již 7 let členkou Strany zelených, v současné době působí jako spolupředsedkyně ZO Trutnov a volená zástupkyně v Republikové radě, tedy v širším stranickém vedení. Angažuje se ve spolku Česká flétnová asociace, propaguje městské zemědělství a guerilla gardening. Ve zbývajícím volném čase se učí stepovat, objevuje krásy slow-turismu nebo pomáhá v neziskovce Středisko SEVER.

Zásadní důvody pro mou kandidaturu jsou dva. Za prvé ten, že se krajské zastupitelstvo podílí na tvorbě a sdílení kulturních hodnot kraje. Chci se tam zasadit o to, aby kultura nebyla jen nástrojem, jak získat politické body. Chci, aby byla kvalitní, dostupná pro všechny, a aby byli zapojeni místní i celosvětově působící umělci, kteří budou za svůj výkon adekvátně ohodnoceni. A ten druhý? To, že si uvědomuji, jak obrovský poklad v podobě své jedinečné krajiny náš kraj ve srovnání s jinými má. Na jeho území leží mnoho chráněných lokalit, včetně našeho nejstaršího národního parku. O tento poklad postupně přicházíme pod náporem neudržitelného turismu, zemědělství s rostoucí potřebou vstupů, nešetrnou péčí o krajinu a v neposlední řadě znehodnocováním půdy. Chci se zasadit o to, aby krajské zastupitelstvo přispělo ke zlepšení stavu naší krajiny.