fbpx

Bc. Karin Richterová

lektorka a metodička

Bc. Karin Richterová

Karin Richterová se od dětství zajímá o přírodu, ale nikdy nechtěla učit. Nakonec se jí propojilo oboje. Nejen že pracuje jako projektová manažerka v neziskové organizaci, tedy jako holka pro (skoro)všechno, ale dokonce tam dělá i lektorku a metodičku environmentálního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Ve své práci se hodně zaměřuje na hledání, budování a prohlubování vztahu k místu bydliště a aktivní občanství. Sama o těchto tématech nejen vzdělává pedagogy a mladé lidi, ale snaží se jimi i žít. Účastní se brigád zaměřených na údržbu vzácných přírodních lokalit, úklidů odpadků, vybírá si potraviny bez palmového oleje, pokud možno ty regionální. Protože si je vědoma, že jen úklidy a údržba místa nestačí a že je potřeba věci měnit i legislativně, je již 12 let členkou Strany zelených, momentálně ve funkci krajské spolupředsedkyně. Pochází z Královéhradeckého kraje, bydlela např. v Třebechovicích pod Orebem, Kostelci nad Orlicí, Trutnově a nyní již 4 roky v Hradci Králové. Ten jí přišel do cesty již dříve, studovala zde totiž střední školu (veterinu) a poté na Univerzitě Hradec Králové dálkově speciální pedagogiku. Je jí 41 let, má úžasného sedmiletého syna, je rozvedená, ale zadaná. :)

Přestože bych si přála, aby po 30 letech svobody již vše fungovalo dobře, společnost byla odpovědná, příroda čistá, zákony spravedlivé pro všechny a veřejná správa otevřená lidem, zatím se to ještě úplně nepodařilo. A protože nechci jen sedět a na všechno nadávat, rozhodla jsem se více zapojit do politiky. Dalším důvodem je také moje přesvědčení, že svým dětem máme zachovat přírodu a společnost alespoň takovou, jaká je nyní. Jednou z cest, jak toho dosáhnout, může být právě účast v rozhodování na úrovni kraje. Kraje mají vliv na spoustu oblastí, ať už jsou to silnice, doprava, životní prostředí, školství nebo třeba na podnikání. Důležitá je také možnost zákonodárné iniciativy, která je bohužel málo využívána. Kraje mají být partnery vlády a nejen její pohůnci. Navíc má náš kraj nesporný potenciál být vlajkovou lodí fungování veřejného správce a já bych se na tom ráda podílela.