fbpx

Ing. Pavel Šubr

starosta města Lázně Bělohrad

Ing. Pavel Šubr

Ing. Pavel Šubr se narodil v Hořicích v Podkrkonoší 29. června 1959. Po absolvování Gymnázia v Nové Pace vystudoval obor finance na Vysoké škole ekonomické v Praze. Do praxe nastoupil v roce 1982 v Československé státní spořitelně, poté pracoval jako vedoucí ekonomiky práce a po roce 1989 jako vedoucí kanceláře ředitele v s.p. Narex Lázně Bělohrad. Vždy se zajímal o sport a od roku 1992 působil jako manažer Českého svazu triatlonu a později jako sportovní novinář v MF DNES. Od roku 1998 pracuje již 22 let jako starosta města Lázně Bělohrad. Zde podporuje organizování sportovních a kulturních akcí, je členem redakční rady zpravodaje Bělohradské listy, podporuje rozvoj místních lázní, a hlavně celkový rozvoj města. Úzce se podílel na řadě investičních akcí města (kompletní rekonstrukce základní školy, vybudování kanalizace, rekonstrukce sportovního areálu a výstavba tenisové haly atd.). Je 20 let členem představenstva Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. (v letech 2012 až 2016 byl předsedou představenstva), členem správní rady Podzvičinska z.s., na jehož vzniku se podílel, a rady Sdružení lázeňských míst České republiky. V letech 2012 až 2016 byl členem zastupitelstva Královéhradeckého kraje a pracoval ve Vvýboru pro dopravu Zastupitelstva KHK, v letech 2008 až 2012 byl členem Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity, v letech 2013 až 2018 pak byl členem dozorčí rady Oblastní nemocnice Jičín.

Pavel Šubr je ženatý, s manželkou Pavlínou žijí v rodinném domku v Lázních Bělohradě a vychovávají 2 dcery Adélu a Anetu. Mezi jeho koníčky patří rodina, sport aktivně (především lyžování, cyklistika, běh, tenis a turistika) i pasivně (sledování sportovních akcí a novinářská činnost), kultura, literatura a ekonomické záležitosti. Zálibou se mu stala práce starosty, která pro něho není jen prací, ale především posláním a velkým koníčkem.

 

Kandidovat do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje jsem se rozhodl z několika důvodů. Domnívám se, že Královéhradecký kraj jsem dobře poznal díky svým dosavadním zaměstnáním v oblasti firemního managementu, sportu, žurnalistiky a za posledních 22 let ve funkci starosty města Lázně Bělohrad. Poznal jsem také fungování zastupitelstva kraje, jehož jsem byl mezi lety 2012 až 2016 členem a v jehož výborech, stejně jako v dozorčí radě Oblastní nemocnice v Jičíně jsem působil. Veškeré své zkušenosti bych rád využil v práci pro Královéhradecký kraj, o němž se domnívám, že z mnoha důvodů má obrovské předpoklady být ideálním místem pro život jeho občanů. Zároveň si uvědomuji, že současná složitá situace v souvislosti s bojem proti šíření koronaviru bude znamenat pro členy zastupitelstva kraje v příštím volebním období náročnější podmínky pro jejich činnost a rozhodování. To jsem už poznal v posledních měsících v pozici starosty města a rád bych v této oblasti využil své zkušenosti a pomohl i na úrovni kraje. Dalším mým důvodem pro přijetí kandidatury je skvělý pocit ze spolupráce se současným hejtmanem Královéhradeckého kraje Jiřím Štěpánem, jehož práce, přístupu a rozhodování si vážím nejen já, ale i mnoho lidí v mém okolí. Prioritou mé práce by v případě mého zvolení byly 3 oblasti: sport, tělovýchova a volnočasové aktivity, kde jsem získal řadu zkušeností z pohledu profesionálního sportovního funkcionáře, sportovního novináře a starosty města. Dále pak lázeňství a cestovní ruch, kde jsem členem správní rady Podzvičinska z.s. a rady Sdružení lázeňských míst a z pozice starosty města Lázně Bělohrad úzce spolupracuji s vedením místních lázní i s vedením Královéhradeckého kraje. Třetí prioritou je pro mě oblast dopravy, kde jako starosta města vedu řadu jednání směřujících k řešení a zklidnění dopravy v našem lázeňském městě a jeho okolí. Jako člen Výboru pro dopravu jsem poznal i dopravní problémy na vyšší, krajské úrovni.