fbpx

RNDr. PhDr. Ivo Králíček, Ph.D.

středoškolský a vysokoškolský učitel

RNDr. PhDr. Ivo Králíček, Ph.D.

Učí na Biskupském gymnáziu v Hradci Králové biologii a matematiku, na Přírodovědecké fakultě UHK pak přednáší didaktiku biologie. Dlouhodobě  se snaží ve svých žácích vzbudit zájem o přírodovědné obory. K tomu mu slouží mimo jiné dobrovolnická práce pro biologickou olympiádu, kde působí jako vedoucí pracovní skupiny a místopředseda Ústřední komise Biologické olympiády. Je organizátorem řady odborných exkurzí, přednášek a kurzů pro mládež a učitele se zájmem o přírodu. Za svoji činnost získal v roce 2019 cenu Učené společnosti České republiky pro pedagogy.

Předmětem jeho odborného zájmu (zisk doktorských titulů), kromě teorie vyučování biologie, je ekologie lesa. Ivo je autorem nebo spoluautorem řady odborných článků, které se věnují problematice lesních ekosystémů, svůj výzkum zaměřuje především na přirozené lesní porosty buku v oblasti Orlických hor.

Je ženatý a má dvě dospívající dcery. Od roku 2018 je členem zastupitelstva města Hradce Králové, zde zároveň  vede školskou komisi.

Mezi jeho zájmy patří aktivní ochrana přírody, cestování a fotografování. Ze svých cest pak připravuje přednášky pro širokou hradeckou veřejnost (v loňském roce přednášel ze svých cest pro Univerzitu třetího věku).

Kandiduji proto, abych měl šanci pozitivně ovlivnit dění ve svém okolí. Jedná se o další možnost, kterou mohu podporovat aktivní ochranu přírody v našem regionu, environmentální výchovu a aktivity související s výukou na školách.