fbpx

Ing. Jiří Franc

zástupce ředitele lesnické školy

Ing. Jiří Franc

Jiří Franc působí jako zástupce ředitele České lesnické akademie Trutnov - střední školy a vyšší odborné školy. V letech 2006 až 2012 byl zastupitelem a radním Janských Lázních, v letech 2012 až 2016 pak zastupitelem Královéhradeckého kraje a předsedou Výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost. K tomu je členem školských rad na Gymnáziu v Trutnově a Střední průmyslové škole tamtéž a též členem Rady Krkonošského národního parku. Z výše uvedeného vyplývá i jeho hlavní priorita - dlouhodobě se zabývá situací krajského školství a rád by i nadále přispíval k úspěšnému rozvoji místních středních odborných škol. Vzděláním je lesní inženýr, po maturitě na Střední lesnické škole v Trutnově vystudoval tento obor na České zemědělské univerzitě v Praze. Je ženatý, se svou paní, která taktéž působí ve školství, mají dvě dcery - jednu úplně a druhou téměř dospělou. Mezi jeho zájmy patří příroda a četba, rád také cestuje.

Z pozice středoškolského pedagoga a člena školského výboru se dlouhodobě zabývám situací krajského školství. Mým prvořadým zájmem je i nadále přispívat k úspěšnému rozvoji středních odborných škol našeho kraje.