fbpx

RNDr. Jiří Kulich

ředitel střediska ekologické výchovy, místopředseda Výboru pro vzdělávání Rady vlády pro udržitelný rozvoj, zastupitel obce Horního Maršova

RNDr. Jiří Kulich

Jiří Kulich je český biolog a pedagog, dlouholetý zastupitel obce Horní Maršov na Trutnovsku, od roku 2020 člen předsednictva Zelených. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, pedagogickou způsobilost získal na Pedagogické fakultě UK. Dlouhodobě se věnuje environmentální výchově. Se svou manželkou založili jedno z prvních a nejvýznamnějších středisek ekologické výchovy, které působilo nejprve na Rýchorách a nyní ve své činnosti pokračuje v Horním Maršově. Ve Středisku ekologické výchovy SEVER působí jako ředitel. Veřejně se angažuje i v mnoha jiných funkcích. Je místopředsedou Výboru pro vzdělávání Rady vlády pro neziskové organizace a místopředsedou Vědecké sekce Rady Krkonošského národního parku. V roce 1989 byl u založení asociace ekologických neziskových organizací Zelený kruh. Věnuje se vzdělávání učitelů, metodické činnosti (v poslední době se zabývá např. metodikou místně zakotveného učení), vzdělávání pro udržitelný rozvoj, účastnil se tvorby krajských a národních koncepcí a strategií v oblasti vzdělávání a ochrany životního prostředí. V roce 2004 získal se svou ženou Hanou Cenu Josefa Vavrouška, v roce 2005 Cenu ministra životního prostředí. S manželkou má dvě dospělé dcery – Kateřinu a Barboru.

Chci přispět k tomu, aby se prioritou veřejné správy stala ochrana životního prostředí a řešení nejen důsledků, ale hlavně příčin klimatické krize. K tomu, aby veřejná správa vytvářela dobré podmínky pro učitele a školy, kteří se snaží o vzdělávání zaměřené ne na uniformitu, poslušnost a biflování, ale na rozvoj podnikavosti, občanské aktivity a inciativy, schopnosti spolupracovat a komunikovat. Chci se též zasadit o to, aby jedinečná příroda v kraji neustupovala krátkozrakým zájmům, aby venkov nabízel takové podmínky pro život, že se nebude vylidňovat a aby zapojování občanů do diskusí o rozvoji obcí a kraje bylo vnímáno veřejnou správou nikoli jako komplikace, ale jako šance dosáhnout lepších rozhodnutí a získat zájem veřejnosti měnit věci k lepšímu.