fbpx

Jiří Orsák

starosta Krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje

Jiří Orsák

Jiří Orsák je ovdovělý, má dva syny Davida a Matyáše. Vystudoval střední školu v oboru mechanizátor, od roku 1967 pracoval ve stavebnictví v různých funkcích, naposled jako stavbyvedoucí střediska betonových konstrukcí u firmy Envicon HK. Po celou dobu se věnoval dobrovolné požární ochraně, výchově mladých hasičů, organizoval letní tábory a další akce. 30 let vykonává funkci starosty OSH Trutnov, 15 let je starostou Krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje.

Kandidovat jsem se rozhodl proto, že chci, aby směřování našeho kraje - v němž se dobře a bezpečně žije - pokračovalo v tomto trendu. Zároveň bych chtěl uplatnit své zkušenosti v oblasti ochrany obyvatel a integrovaného záchranného systému, a také proto, že cítím povinnost alespoň malým dílem odpracovat podporu Královéhradeckého kraje hasičům, jak profesionálním, tak i dobrovolným.