fbpx

MUDr. Jiří Zajíc

vedoucí lékař JIP ve Fakultní nemocnici Hradec Králové

MUDr. Jiří Zajíc

Jiří Zajíc působí jako vedoucí lékař na JIP ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Krom toho se více než 30 let pohybuje v oblasti sportu a to jako dobrovolný funkcionář a stále i jako aktivní sportovec. Sport považuje za důležitou součástí volnočasových aktivit. U mládeže jej vnímá jako jednu z metod prevence nežádoucích společenských jevů, u seniorů jako prvek přispívající k prodloužení aktivního a nezávislého života. Chce se zaměřit na zvýšení konkrétní a cílené podpory v oblasti neprofesionálního sportu, poněvadž vnímá, jak je celá oblast dlouhodobě podfinancovaná. Lidé zde působící podle něj vytrvávají jen z čirého entuziasmu, což donekonečna není možné.

Nabídnout může své znalosti problematiky seniorů z oblasti zdravotní a sociální, které se (nejen) v pozici prvního místopředsedy České gerontologické a geriatrické společnosti dlouhodobě věnuje. Bude prosazovat posílení terénních pečovatelských služeb. Ty by měly zajistit návrat seniorů do domácího prostředí, setrvání v něm a udržení jejich soběstačnosti. Do stejné oblasti řadí i plánování regenerace sídlišť tak, aby tato reflektovala demografický vývoj a vyhovovala specifickým požadavkům stárnoucí populace, například v oblasti bezbariérovosti.

Praktické zkušenosti delší než 20 let má též v oboru lesnictví. Systematicky se věnuje problematice adaptace na klimatickou změnu a to nejen teoreticky, ale již více let též uváděním opatření do praxe. Velký potenciál vidí v lesích a ve využití jejich mimoprodukčních funkcí a to zejména v oblasti ochrany a zadržování vody. Poslední roky dle něj potvrdily v plné nahotě to, na co v této oblasti dlouhodobě poukazuje, a sice že je třeba vodu zadržovat a nikoliv les a krajinu dále odvodňovat.

Mými třemi prioritami jsou sport, spokojený život seniorů a péče o les a zeleň obecně. Rád bych se zasadil o podporu neprávem opomíjeného neprofesionálního sportu, seniorům bych zase rád pomohl nastavit podmínky tak, aby mohli žít co nejdéle samostatně a plnohodnotně. V oblasti péče o lesy bych se rád zasadil o jejich adaptaci na probíhající klimatickou změnu, v krajině bych pak podpořil takové zásahy, které zvýší její schopnost zadržovat vodu a posílí její odolnost proti výkyvům, které jdou ruku v ruce právě se změnou klimatu.