fbpx

Mgr. Martin Hanousek

náměstek primátora a krajinný ekolog

Mgr. Martin Hanousek

Martin Hanousek je krajinný ekolog a náměstek primátora města Hradce Králové pro oblast sociálních věcí, zdravotnictví, školství a životního prostředí. V oblasti ekologie se věnuje vodě v krajině a ochraně bezlesí. Narodil se v roce 1983 v Jaroměři. V letech 1998-2002 studoval na Gymnáziu Boženy Němcové v Hradci Králové a v letech 2002 až 2008 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde absolvoval obor Ochrana a tvorba životního prostředí. Od roku 2006 je členem Strany zelených. Od roku 2011 je pak zastupitelem města Hradce Králové a od roku 2016 zastupitelem Královéhradeckého kraje. Je členem Českého svazu ochránců přírody a Koalice pro řeky.

Umírání lesů a sucha posledních let jako důsledek klimatické změny plně odhalují, že naše krajina není v dobré kondici. Chci se na úrovni kraje věnovat tématu zadržování vody v krajině, revitalizací vodních toků a ochraně a zajištění zdrojů pitné vody pro obyvatelstvo. Jsem přesvědčen, že řešením není stavba velkých přehrad. Správnou cestou je realizace celé řady malých přírodě blízkých opatření v ploše celého kraje. Zásadní je pak podpora šetrného zemědělství a podpora druhově bohatých lesů.