fbpx

Bc. Petr Hudousek

starosta Rokytnice v Orlických horách

Bc. Petr Hudousek

Dlouhodobě se pohybuje v oblasti samosprávy obcí, od roku 1994 je členem zastupitelstva města Rokytnice v Orlických Horách, od roku 2006 starostou tamtéž. Dlouhodobě působí též v zájmovém sdružení Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis, kde vykonává na české straně funkci místopředsedy sdružení. Rozvoj česko-polských vztahů je pro něj důležitou součástí politického života a s uspokojením tak sleduje úspěšné výsledky této spolupráce. Je ženatý, má tři děti, dva dospělé syny a malou dceru. Zajímá jej oblast památkové péče a ochrany kulturních hodnot v našem regionu. Preferuje udržitelný rozvoj v oblasti územního plánování v horských a podhorských oblastech. Aktivně pracuje v Dobrovolném svazku obcí region Orlické hory, který sdružuje menší obce v horské a podhorských částech okresu Rychnov nad Kněžnou a Náchod. Je členem místní organizace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, kde se snaží místní jednotku dobrovolných hasičů podporovat v její nelehké práci.

Již jedno období pracuji ve Výboru pro dopravu Královéhradeckého kraje a vidím, jak je velmi potřebná i dobrá práce krajského zastupitele pro rozvoj našeho kraje. Připadá mi tak pochopitelné, že po tolika let zkušeností v práci zastupitele obce je vhodné také pozitivně ovlivnit i rozvoj na krajské úrovni a využít tak své již získané zkušenosti.