fbpx

Radomír Sedláček

soukromý zemědělec

Radomír Sedláček

Narodil se v zemědělské rodině a celý život se věnoval tomuto oboru. Vyučil se v zemědělském učilišti Lázně Bělohrad a pak vystudoval SZTŠ v Kostelci nad Orlicí. Po vojně pracoval v řídících funkcích na státním statku Jičín. Od roku 1993 hospodaří jako soukromý zemědělec na farmě ve Valdově.

Problematiku zemědělství zná velice dobře a snaží se řešit těžkosti tohoto resortu. Do budoucna vidí velký problém v nedostatku kvalifikovaných pracovních sil a to od dělnických profesí po řídící manažery.
Úlohou kraje je zabezpečit ve svých školských zařízeních kvalifikované odborníky pro tento resort.
Problémy zemědělství vidí také v příliš velké administrativě, nízké rentabilitě a celkově navazujících finančních problémech resortu.

Mým největším koníčkem je myslivost, kde jsem více než 30 roků předseda mysliveckého spolku. Zemědělství, myslivost a péče o krásnou podkrkonošskou krajinu patří k sobě a této činnosti se věnuji celý život.