fbpx

Mgr. Sofia Hladíková

ředitelka ZŠ a MŠ Kocbeře

Mgr. Sofia Hladíková

Sofia Hladíková žije ve Dvoře Králové n.L. Je matkou dvou dospělých dcer a šťastnou babičkou. Svůj profesní život spojila s venkovskou málotřídkou, kterou už mnoho let řídí. Je přesvědčena, že škola hraje a měla by hrát v komunitním životě obce nezastupitelnou roli a být hybatelem dění, nositelem i místem setkávání. Téma školství ji zajímá nejen z pohledu její profese, zajímá se o inovace ve vzdělávání, školu chápe jako místo pro všechny žáky, kde by všichni žáci měli cítit bezpečí a zažívat úspěch. Ráda by změnila situaci v českém školství, kde je úspěch žáků stále ovlivněn sociální statusem rodiny. S tím souvisí i její zájem o sociální tématiku a sdílení vize sociálně spravedlivé společnosti. Důležité je pro ni postavení žen v naší společnosti a každodenním konáním se snaží posunout vnímání tradičních rolí žen a mužů. Zajímá se o veřejné dění a je přesvědčena, že podmínkou fungující komunity je zapojení veřejnosti. Ve své škole tomu učí i své žáky. Učí je také, že nezbytnou podmínkou dalšího kvalitního života je péče o naši Zemi a také svým konáním se snaží šířit myšlenky trvale udržitelného života, důležité zejména v době současné klimatické krize. Je zakládající členkou Řecko českého spolku ve Dvoře Králové n.L., jehož cílem je šíření poznání řecké kultury mezi národnostmi žijícími v Čechách. Je tolerantní k názorům jiných a snaží se jednat vždy s respektem.

Do krajského zastupitelstva kandiduji jako dlouholetá členka Zelených a proto, že si jsem jista, že i toto koaliční uskupení bude prosazovat v našem kraji tři pilíře zelené politiky. První z nich je péče o životní prostředí. Čím dál víc je všem jasné, že klimatickou krizi musíme začít řešit hned a všemi dostupnými prostředky. Tuto zemi máme jen půjčenou od svých potomků a já věřím, že na krajské úrovni lze vykonat mnohé. Druhý pilíř je sociální. Naším cílem je solidární spravedlivá společnost, poskytující základním jistoty a kvalitní veřejné služby. Krajská politika má v této oblasti řadu možností, jak ovlivnit situaci k lepšímu. Moje téma jsou školství a venkov a domnívám se, že se svými zkušenostmi mohu být užitečná. Třetí pilíř je obrana demokracie a lidských práv, proevropské směřování Česka, svobodná, tolerantní a rozmanitá společnosti. Přiznávám, že ve společnosti, která nectí tyto hodnoty, nedokážu žít a budu vždy usilovat o spravedlnost a stát na straně těch, kteří potřebují pomoc.