fbpx

Mgr. Štěpánka Šichová

vedoucí Centra setkávání Trutnov Společnosti česko-německého porozumění Trutnov - Krkonoše, z. s

Mgr. Štěpánka Šichová

Narodila se v srdci Krkonoš. Místní krajina ji formovala již od dětství. Vystudovala učitelství biologie-chemie na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Dále studovala německý jazyk na Institute of Advanced Studies při Technické univerzitě Dresden. Pracuje jako vedoucí Centra setkávání Trutnov Společnosti česko-německého porozumění Trutnov - Krkonoše, z. s.. Zabývá se česko-německými vztahy, vzájemným porozuměním obou národů, které region po staletí sdílely. Je vdaná, má 2 děti. Jejím největším zájmem je rodina a krajina, ve které se narodila a žije.

Ráda bych přispěla tím, co jsem se naučila a poznala o našem regionu. Abychom se naučili mít náš kraj rádi a stali se opravdovými patrioty. Když budeme mít vztah k místu, ve kterém žijeme, budeme znát jeho historii, tak existuje šance, že ho předáme v dobré kondici dalším generacím.