fbpx

Zuzana Netolická

vrchní sestra na oddělení onkologie Rychnov nad Kněžnou

Zuzana Netolická

V roce 1990 ukončila studium na SZŠ ve Svitavách a od té doby pracuje v Rychnovské nemocnici. Za svou třicetiletou praxi si vyzkoušela práci na interním oddělení, na chirurgii a také na oddělení ARO. Již šestnáct let pracuje na onkologickém oddělení, kde je od roku 2008 vrchní sestrou. V průběhu praxe si zvýšila vzdělání v oboru anestézie a resuscitace (tzv. ARIP), k tomu je též sestrou specialistkou v oboru klinické onkologie. Nad rámec nemocnice také pracovala pár let v domácí péči. Jako dobrovolnice jezdila s dětmi na fotbalová soustředění jako zdravotnický dohled. Od roku 2005 vykonává funkci předsedkyně základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče, ve které se snaží hájit nejen zájmy zaměstnanců, ale v posledních letech také zachování rychnovské nemocnice. V rámci práce pro odbory byla také hájit zájmy zdravotníků např. v Poslanecké sněmovně nebo v Maďarsku na jednání zástupců Visegrádské čtyřky. Je členkou regionální rady ČMKOS a také členkou krajské Tripartity, kde se snaží hájit zájmy zdravotnictví na Rychnovsku, v poslední době především nemocnice. Je třicet let vdaná, má dvě dospělé děti a jednoho vnuka. Ve svém volném čase je ráda ve společnosti přátel, má ráda wellness pobyty, cestování na kole a zlehka turistiku. Ze všeho nejraději ale tráví čas s vnoučkem, který umí „dobíjet baterky“.

Mým hlavním motorem, který mě do těchto voleb dovedl, je zdravotnictví v našem kraji a především jako Rychnovačku naše nemocnice - nejen udržení jejího chodu, ale především její rozvoj, zahájení výstavby nového pavilonu a z toho vyplývající zlepšení podmínek pro práci zaměstnanců a tím pádem i zlepšení kvality i dostupnosti poskytované zdravotní péče. Také je třeba podporovat domácí zdravotní služby v souvislosti s pokračujícím trendem zkracování hospitalizací. V Rychnově se mi žije dobře, ale trápí mě místní  doprava - jako další prioritu proto vidím co nejdřívější zahájení výstavby obchvatu města. Nejen že se uleví městu, ale také hospitalizovaným pacientům, kteří jsou nuceni celý den poslouchat hluk a dýchat výpary z aut. Co zlepšovat je i co bezpečnosti - přechody na hlavním tahu městem je třeba vybavit bezpečnostními prvky, neuškodil by ani pruh určený pro cyklisty a celkově rozšíření sítě cyklostezek. Podpořit chci také výstavbu nových bytů a sídliště a tím usnadnit mladým rodinám přístup k bydlení.