fbpx

Modernizace vodovodů je pro kraj prioritou – Jan Birke

Sucho a s ním spojené zajištění dostatku pitné vody je tématem, které je v posledních letech čím dál tím více aktuální. Musíme hledat cesty, jak systémově a dlouhodobě zabezpečit dostatek zdrojů pitné vody pro občany  našeho kraje. Jednou z nejúčinnějších cest jsou opravy a rekonstrukce páteřních vodárenských přivaděčů, které umožňují transport pitné vody mezi celými regiony podle aktuální potřeby. Ty jsou již na řadě míst na hranici životnosti. Nejstarší části potrubí jsou staré téměř 50 let a je tedy potřeba se do jejich rekonstrukce pustit co nejdříve.

Protože dešťové srážky jsou na území naší republiky rozloženy nerovnoměrně a sucho se projevuje místně, význam páteřních vodárenských sítí ještě více poroste. Modernizace soustavy umožní propojovat páteřní vodovody, aby bylo možné distribuovat pitnou vodu tam, kde jí bude momentální nedostatek právě vlivem  sucha nebo třeba havárie. Těší mě, že u nás budou dokončeny první rekonstrukce, protože pilotní projekt, který je spolufinancován pomocí dotací z ministerstva zemědělství, startujeme právě ve východních Čechách. A já se chci zasadit o to, aby postupně byly připraveny další projekty a opatření, jež povedou k zajištění pitné vody pro všechny obyvatele.

Autor: Jan Birke

No comments
Leave Your Comment

No comments