fbpx

Rozvoj kraje – Petr Hudousek

Jako starostovi horského městečka mi není lhostejný udržitelný rozvoj v kraji s přihlédnutím k Orlickým horám. Ty zažívají v posledních letech zvýšený zájem návštěvnosti turistů. Je proto nutné najít vhodný způsob jak v sezónních měsících zvládnout nápor turistů směrujících především na upravované běžecké tratě. Není možné, aby auta blokovala horské silnice a bránila mimo jiné průjezdům vozidel Integrovaného záchranného systému v případě krizové situace. Řešením je podpora výstavby vhodných sezónních záchytných parkovišť v blízkosti krajských silnic ve vyšších nadmořských výškách.

Naše horské obce potřebují obnovovat místní a účelové komunikace, ale také mostní objekty v majetku obcí. Obnova infrastruktury a mostků bývá spojená s vysokými investičními náklady, které obce nejsou schopny hradit ze svých rozpočtů. Je proto nutná každá získaná částka na jejich obnovu.

Modernizace a udržitelnost silniční a železniční infrastruktury je pro kraj velkou prioritou. Je proto nutné pokračovat v obnově krajských silnic a efektivně tlačit na státní organizace, aby pokračovala obnova a modernizace železniční sítě v kraji.

Malé obce se potýkají s nedostatkem služeb, které jsou třeba pro jejich obyvatelé. Je proto nutné hledat a podporovat jejich udržitelnost a rozvoj ve venkovském prostoru. To platí nejen pro zásobování, ale také pro zajištění základní zdravotní péče.

No comments
Leave Your Comment

No comments