fbpx

Rozvoj kultury a ne nádrži Babí – Barbora Kulichová

Spolu pro rozvoj kulturních a kreativních odvětví 

V našem kraji je velmi těžké uplatnit se jako hudební interpret a je zde málo příležitostí k návštěvě kvalitního koncertu, zejména v oblasti klasické hudby. Vím to, protože se v této oblasti sama pohybuji. Poptávka ze strany posluchačů je přitom veliká, jen naše umělecké školy každoročně vychovávají stovky zájemců. Tento problém ale zasahuje do více odvětví. Analýza z roku 2018 ukazuje, že v porovnání s jinými kraji postrádáme kulturní a kreativní průmysly (KKP). Pod pojmem KKP si můžeme představit vše spojené s kulturou, co generuje finanční zisk. Například divadelní představení, vydání hudebního CD, graficky zajímavý leták a spoustu dalšího. Jejich nedostatek vede k odlivu talentovaných jedinců a absolventů, malé konkurenceschopnosti vůči ostatním krajům a nižšímu finančnímu zisku z kulturního odvětví.

Co chceme dělat pro KKP? Nastavíme pravidla a kritéria pro udílení dotací na kulturu a památkovou péči tak, aby zohlednila zapojení místních KKP. Kraj by měl mít i samostatný dotační titul na podporu KKP. Může se tak podílet např. na vydání alba místní kapely, vzdělávací počítačové hře, knize, atd. Jde přitom o velmi rozmanité odvětví, proto je třeba zapojit nezávislé odborníky z praxe a doplnit jimi Výbor pro kulturu a památkovou péči a hodnotící komise.

Kulturní instituce budeme motivovat k vyčlenění části rozpočtu na vzdělávání a osvětu. Paměťové instituce je zase třeba více otevřít KKP. Knihovny by měly např. podporovat tvorbu současných literátů, prostory muzeí by se zase měly otevřít filmařům. Tradiční instituce a památky je třeba oživit o odvětví, která generují zisk a tím zmírnit jejich dlouhodobé podfinancování. I veřejný prostor si zaslouží oživení o ta

to odvětví. Kultura nesmí být výsadou vyvolených, ale součástí života lidí v kraji.

 

Spolu proti nádrži na Babí 

V posledních letech se náš kraj a spolu s ním i celá republika potýká se suchem. Řešením sucha je zadržování vody v krajině přírodě blízkými způsoby, nikoliv výstavba velkých vodních nádrží. Přesto stále ještě existují plány na stavbu vodní nádrže v Trutnově – Babí, které vznikly nejspíš již za minulého režimu. Tato nádrž o rozloze necelých 60 ha má sloužit jako povrchový zdroj vody.

 

Nádrž na Babí je investičně náročná, zasáhla by výrazně do krajiny, a přináší s sebou mnoho dalších rizik. Problematické je už samotné napájení nádrže. Hlavní zdrojem má být Babský potok. Jeho průtok dnes už zřejmě nedokáže zásobovat nádrž v plánovaném objemu. Výpar by převýšil přítok. Přehrazení potoka také negativně ovlivní výskyt ohrožených druhů živočichů, například čápa černého nebo mihule potoční.

Nádrž bude zároveň velkým zásahem do obce – stavbě by podlehlo téměř třicet staveb. Vody by zatopila i současnou silnici vedoucí směrem k Žacléři. Severní hráz je plánována pouze 150 m od nedávno opravené Kaple sv. Tekly a hřbitova. Rozrušením krajinného rázu utrpí i atraktivita turistických cílů v bezprostřední blízkosti – pevnosti Stachelberg a rozhledny Eliška, stejně jako těch vzdálenějších v Žacléři.

Zabráníme stavbě vodní nádrže na Babí a zasadíme se o to, aby co nejdříve zmizela z územně plánovací dokumentace. Budeme podporovat zadržování vody v krajině přírodě blízkými způsoby, jako jsou obnova a zachování tůní a mokřadů nebo stavba drobných vodních nádrží.

No comments
Leave Your Comment

No comments