fbpx

Spolu pro kvalitu života

Spolu pro kvalitu života

Chceme, aby lidé v našem kraji měli odpovídající péči. Nárok na dobrý a důstojný život musí mít i hendikepovaní, senioři, děti a rodiny se složitým zázemím. Obce v kraji musejí mít prostředky na zvyšování kvality života pro ohrožené cílové skupiny a příležitost pro udržení mladých lidí v místě. Spokojení lidé jsou srdcem obcí i kraje!

Podpoříme domácí péči o seniory i zdravotně postižené

Zasadíme se o to, aby senioři i zdravotně postižení měli co nejlepší podmínky k životu v přirozeném prostředí u sebe doma nebo v kruhu rodiny a s navázáním na další specializovanou a zdravotní péči. Budeme podporovat dostupnost pečovatelské služby, ambulantních a odlehčovacích služeb umožňujících odpočinek pečující rodině. Podpoříme přechod osob se zdravotním postižením a duševním onemocněním z velkých ústavů do služeb poskytovaných v komunitě.

 

Zvýšíme počet lůžek v zařízeních pro seniory a podpoříme tzv. senior centra

Náš kraj má největší podíl seniorů ze všech krajů v České republice. Tento trend bude pokračovat a počet seniorů tak bude i nadále narůstat. Musíme na to být připraveni. Budeme koordinovat reorganizaci stávajících lůžek a ve spolupráci s obcemi podpoříme financování rozšířené sítě sociálních služeb, realizaci výstavby nových domovů pro seniory a senior center tak, aby se zvyšovala nabídka služeb pro seniory, včetně následné a paliativní péče, možnosti kulturního a společenského rozvoje atd. 

 Podpoříme výstavbu nových bytů

Podpoříme obce ve výstavbě bytů s regulovaným nájemným – pro sociální a dostupné bydlení (startovací byty). Zajistíme obcím podporu, zejména poradenstvím s dotacemi a přímými grantovými programy.  Chceme motivovat obce a pomoci jim s přestavbou opuštěných průmyslových areálů (brownfieldů) na bytovou výstavbu. 

 

Podpora rodin

Posílíme aktivity zaměřené na podporu rodinné soudržnosti. Podpoříme rozvoj rodinných center a zařízení ulehčujících rodičům skloubení práce a rodinného života. Zasadíme se o rozvoj aktivit zaměřených na ohrožené děti a mládež v přirozeném prostředí, rozvoj náhradního rodičovství a podporu rodinných funkcí prostřednictvím sociálních služeb. Mladým umožníme kvalitní vzdělání, zabráníme likvidaci středních škol slučováním a rušení unikátních oborů.