fbpx

Spolu pro venkov, spolky a místní produkci

Spolu pro venkov, spolky a místní produkci

Udržitelný venkov, spokojení lidé a samostatní producenti jsou základem každého kraje. Naši lidé musejí mít co nejlepší zázemí pro svoji práci i život. Musejí mít dobrou dopravní obslužnost, co nejvíce služeb dostupných v místě, kde žijí, podmínky pro jejich udržení a rozvoj. Lidé musejí mít příležitost rozvíjet své zájmy a společenský život. Venkov žije!

 

Podpoříme hasiče, myslivecká sdružení, rybáře, zahrádkáře, skauty, sokol, sportovní a další spolky

Spolky jsou základem společenského života v obcích a nenahraditelnou součástí naší společnosti. Proto zachováme stávající granty na jejich podporu a budeme je dále rozšiřovat tak, aby se jejich činnost mohla rozvíjet, a to i po stránce materiální. Budeme spolkům partnerem při propagaci jejich běžné činnosti i při prezentaci úspěchů. 

Zamezíme rušení poboček České pošty

Dostupná pošta je pro mnoho obyvatel menších obcí klíčová služba a mnohdy jediné spojení s úřady a se státní správou. Budeme proto bránit rušení poboček České pošty. Na základě individuálních potřeb obcí budeme finančně podporovat chod ohrožených poboček a jejich spolupráci s dalšími subjekty a pomáhat tak starostům se zajištěním služeb pro občany.

Zasadíme se o významnou podporu společenského života v obcích

Přes dotační program obnovy venkova budeme významně podporovat investice do zařízení sloužících ke společenským, sportovním a obecním akcím. Poskytneme obcím a sdružením obcí poradenství a podporu při zajištění dotací na rozvoj obce, pořádání akcí a společenských setkání. Budeme také podporovat pořádání akcí, které zviditelňují a propojují obce napříč krajem a spolupráci obcí přesahující kraj. Zároveň se k zajištění nejen společenského, ale i běžného života zasadíme o zvyšování dopravní dostupnosti našich měst a obcí 

Vytvoříme podmínky pro udržení a vznik venkovských prodejen a prodej místních produktů

Dostupnost prodejen v menších obcích a pestrost jejich nabídky je významným kritériem při hodnocení kvality života v obci a brzdí trend vylidňování venkova. Chceme proto pokračovat v nastavených dotačních programech pro tyto prodejny, zároveň je rozšíříme i na pojízdné prodejny. Budeme podporovat i místní producenty a prodeje ze dvora, aby se zvýšila finanční nezávislost producentů a pestrost nabídky pro místní obyvatele a zároveň snížila závislost obcí na velkých městech.