fbpx

Spolu pro zachování zdravotní péče

Spolu pro zachování zdravotní péče

Zdravotní péče musí být dostupná pro všechny obyvatele kraje. Poskytované služby musí být kvalitní a vyvážené tak, aby byla pokryta potřeba obyvatel kraje a nemocnice se nedostávaly do finančních úpadků. Musíme mít dostatek zdravotního personálu, který bude v našich nemocnicích chtít zůstávat. Zdraví je zásadní pro všechny!

 

Nedovolíme prodej krajských nemocnic

Krajské nemocnice jsou důležitou součástí krajské zdravotní infrastruktury, proto budeme pokračovat v úsilí o jejich zachování. Nadále budeme bránit jejich prodeji a nepodpoříme zavření žádné z našich nemocnic. Budeme pokračovat v definování a zavedení specializací jednotlivých zařízení, vždy však s podmínkou zachování standardní péče ve všech zařízeních.

Rozvoj jednotlivých oblastních nemocnic

Navážeme na dosavadní práci na rozvoji nemocnic v Náchodě, Rychnově nad Kněžnou, Trutnově, Jičíně a ve Dvoře Králové nad Labem, podpoříme zde rozvoj urgentních příjmů. Prioritou pro nás bude zajištění co největších investic do stavebního rozvoje a do vybavení nemocnic kvalitními přístroji a zdravotnickým materiálem. Dobře vybavené nemocnice musí mít i kvalitní lidi, proto budeme pokračovat v zavádění stabilizačních a motivačních programů pro zdravotní personál. Prosadíme restrukturalizaci holdingu, řízení nemocnic musí být v přímé gesci kraje. Holding nesmí být černá díra na peníze. 

Zvýšíme dostupnost zubních, praktických a dětských lékařů

Pro obce vytvoříme grantový systém tak, abychom jim pomohli zajistit ordinace zubních lékařů, praktických lékařů pro děti a dorost a praktických lékařů pro dospělé. Pokud možno též provoz rehabilitačních zařízení a provozoven lékáren. Pomůžeme jim také se zaváděním motivačních a stabilizačních programů pro zdravotní personál, který zajistí pravidelný provoz v zubních a praktických ordinacích a v provozovnách rehabilitací a lékáren. Podpoříme lékaře ve vyjednávání se zdravotními pojišťovnami, aby motivací pro praktické lékaře nebyla pouze paušální odměna za občana v kartotéce a aby praktiční lékaři dostali za odpolední výjezd k pacientům odpovídající platbu.

Rozšíření spolupráce krajských nemocnic s Fakultní nemocnicí Hradec Králové

Strategicky důležité je posílení spolupráce s Fakultní nemocnicí Hradec Králové tak, aby vedla ke zvýšení komfortu a dostupnosti péče nejen pro obyvatele Hradce Králové a okolí.  Více než nezbytná je i modernizace infekční kliniky a podpora schopnosti jejího personálu rychle reagovat na aktuální hrozby. Bezpodmínečně nutná je podpora úzké spolupráce s Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v oblasti praxí a motivace budoucích lékařů k setrvání nejen ve fakultní nemocnici, ale i v dalších nemocnicích v kraji i díky existenci stipendijních programů.