fbpx

Spolky jako základní stavební kámen – René Příhoda

Většina z nás je nebo byla členem nějakého spolku, svazu, či sdružení, ať již jako hráč fotbalového klubu, dobrovolný hasič, filatelista, či včelař.

Veškerá spolková činnost je důležitá pro udržení společenského života na vesnicích a ve městech. Sbory dobrovolných hasičů a fotbalové kluby bývají srdcem a centrem vesnické zábavy a jsou důležitým prvkem v soudržnosti obcí. Řadu měst si můžeme spojit s jejich sportovní chloubou. Jičín si spojíme s házenou a florbalem, Trutnov s basketbalem a například V

 

rchlabí s hokejem, které sbírají sportovní talenty po širokém okolí. Proto je třeba, více než kdy dříve, spolkovou činnost ve všech obcích podporovat, aby byl prostor pro jejich výchovu.

Ačkoli podpora ze strany kraje může být měřena zejména výší „utracených“ finančních prostředků, je třeba podporu poskytovat včasně a efektivně. Poskytované prostředky nemohou „mizet“ v pochybných projektech s pochybnými cíli, ale měli by sloužit systematické podpoře.

Vedle systematické podpory by kraj měl podporovat i náborovou činnost, protože pokud dítě nemůže sportovat, protože rodiče nemají finanční prostředky na zápisné, na sportovní či jiné vybavení, je to chyba, a je to chyba nás všech, a to zejména ve vztahu k matkám samoživitelkám, které mají vysvětlit dítěti, proč nemůže chodit s ostatními na kroužky. Spolková činnost je činností prevence kriminality, učí soustavné činnosti, vzájemnému respektu, respektu k autoritám a připravuje mladé lidi na přechod do pracovního procesu, kde jim může být i předchozí výkon spolkové činnosti cenným přínosem.

Kraj je tím správným kolbištěm, který může regionální strategie nastavit a efektivně podporovat.

Autor: René Příhoda

No comments
Leave Your Comment

No comments