fbpx

Spolu pro kvalitní život v celém Královéhradeckém kraji – Pavel Hečko

Vyvážený regionální rozvoj patří a nadále musí patřit mezi hlavní priority a úkoly kraje. Vzhledem k tomu, že Královéhradecký kraj má na svém území hospodářsky velice silné lokality, které zajišťují dobré životní podmínky pro své občany, nesmí se zapomínat na ty slabší, většinou periferní regiony.

Zejména Broumovsko, Královédvorsko, Kopidlnsko a další malé oblasti vzdálené od velkých měst potřebují citlivé vyhodnocení běžných potřeb místních obyvatel, aby i oni měli dostupná pracovní místa, zdravotnická zařízení, pečovatelské služby, domovy důchodců, školy a především kvalitní dopravní obslužnost vlakem nebo autobusem. Regionální rozvoj je ve své podstatě soubor strategických plánů, jejich konkrétních opatření, stanovení a zajištění vhodného způsobu financování včetně jejich uvedení do života.

Pomocná ruka kraje se proto zaměřila na finanční pomoc pro regiony tak, aby v našich obcích byly zachovány malé prodejny, byla zajištěna spolková činnost, aby se mohly opravit chodníky, knihovny, školky a hasičárny nebo pořídit nové traktory a sekačky. Královéhradecký kraj uvolňuje každoročně ze svého rozpočtu desítky milionů korun v programových dotacích, kdy jenom do Programu obnovy venkovy bylo v posledních čtyřech letech investováno přes 160 milionů korun. Nelze opomenout další finanční podpory pro hasiče, sportovce, památky, kulturu, cyklostezky, likvidaci kůrovce včetně celé řady významných projektů, na něž se celkově uvolňuje téměř 180 milionů korun ročně.

Jako dosavadní člen rady kraje s odpovědností za granty, dotace, regionální rozvoj a cestovní ruch jsem velice potěšen, že se takto daří naše oblasti finančně podporovat. Stejně jako doposud, tak i v následujících letech budu vždy velikým zastáncem nastaveného systému s tím, že bude nutné v budoucnu finanční podporu do území našeho kraje povýšit o další desítky milionů a překonat tak hranici 200 milionů. Důkazem takto nastavené podpory našich měst a obcí je získání titulu „Královéhradecký kraj – NEJLEPŠÍ MÍSTO PRO ŽIVOT“ v letech 2018 a 2019.

No comments
Leave Your Comment

No comments