fbpx

Spolu pro podporu alternativní scény – Štěpán Málek

Dlouhodobě mne trápí, že mnoho takzvaně alternativních aktivit, tedy aktivit občanských v oblasti kultury, sociální problematiky, ekologie a vůbec aktivit směřujících ke zlepšení života v kraji, není vždy dostatečně podporováno rozhodujícími činiteli krajského města nebo kraje. Domnívám se, že zde jsou rezervy a rád bych přispěl k většímu zviditelnění těchto aktivit. Díky své pedagogické, hudební i umělecké činnosti jsem v častém kontaktu s lidmi, kteří mají zajímavé občanské postoje a snaží se angažovat. Zároveň ale bojují s rezignací a pocitem marného počínání.

Rád bych proto napomohl vzájemné komunikaci, většímu propojení oficiální a takzvaně alternativní oblasti. Jsem přesvědčen, že to může být do budoucna prospěšné pro obohacení kvality života v regionu, kde žijeme.

No comments
Leave Your Comment

No comments