fbpx

Spolu pro podporu hasičů – Jiří Orsák

Již od útlého mládí jsem dobrovolným hasičem. Po celou dobu jsem se setkával s problematikou hasičských spolků. Jako starosta sboru, později starosta okrsku a starosta Okresního sdružení v Trutnově jsem měl jasnou představu, kam směřovat činnost dobrovolných hasičů. Své zkušenosti uplatňuji ve funkci starosty Krajského sdružení hasičů. Jsem rád, že jsme s okresními sdruženími našli společnou vizi, jak pokračovat v práci se sbory, zvláště pak v práci s mládeží, a s Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje.

Náš plán by se těžko uskutečňoval, nebýt podpory Královéhradeckého kraje. Musím konstatovat, že se všemi představiteli kraje jsme vždy měli velmi dobré vztahy a patří jim za to poděkování. Vysoce hodnotím spolupráci se současným vedením kraje a nadstandardně pak s hejtmanem Jiřím Štěpánem. Cením si uzavření Memoranda o spolupráci mezi Krajským sdružením hasičů a Královéhradeckým krajem, které se daří oboustranně plnit.

Chci zlepšit podmínky pro práci v jednotlivých sborech, podpořit užší spolupráci s obcemi a vedením Ústřední hasičské školy, věnovat se spolu s instruktory a vedoucími aktivitám určeným pro mládež a konkrétně v Bílých Poličanech dobudovat školicí středisko pro vedoucí a letní táborovou základnu. Věřím, že dobrovolní hasiči mají velmi silný potenciál k tomu, aby život na venkově a ve městech obohatili svou činností. Rozhodl jsem se kandidovat do krajského zastupitelstva, abych prosazoval potřebnou pozornost všem hasičům – dobrovolným i profesionálním. Chci, aby náš kraj byl nadále bezpečným místem, kde se dobře žije.

No comments
Leave Your Comment

No comments