fbpx

Spolu pro recyklaci odpadů. Ne spalovně v Opatovicích! – Adam Záruba

Po několika letech klidu opět začínají sílit tlaky na stavbu obří spalovny odpadů v Opatovicích nad Labem. Proti tomuto záměru v minulosti úspěšně bojovali občané okolních obcí, město Hradec Králové a řada odborníků a ekologických organizací. Spalovnu nepovažujeme za rozumné řešení, jak nakládat s odpady, a proto nebudeme v žádném případě souhlasit s tím, aby se Královéhradecký kraj do takového projektu jakýmkoliv způsobem zapojoval a podporoval ho. Proč spalovnu nechceme?

  • Jedná se o velmi drahé řešení jak investičně tak provozně – nechceme zatěžovat veřejné rozpočty financováním podobných staveb.
  • Spalovny plýtvají energií a surovinami. Při spálení se využije jen nepatrný zlomek energie, která musela být vložena do pálených surovin. Lepší je odpady třídit a recyklovat.
  • Spálením odpad nezmizí – z každé tuny spálených odpadků vzniká až 300 kilogramů škváry a popílku, tedy toxického odpadu, který se musí tak jako tak někde uložit. Toxické látky jsou obsaženy také v emisích.
  • Příliš velká kapacita spalovny („malá“ spalovna není reálná, protože by se ekonomicky neuživila) by znamenala dovoz odpadů z velmi široké oblasti (několika krajů) a v budoucnu možná i ze zahraničí. Toxický popílek i škvára by nám tady přitom zůstaly.
No comments
Leave Your Comment

No comments