fbpx

Spolu proti klimatické změně – Martin Hanousek

Víte, že náš kraj patří mezi ty nejvíce zasažené klimatickou změnou? Za posledních 60 let se třeba Hradecko oteplilo o 2,22 °C! Pro představu – průměrná roční teplota byla 6,9 °C, jde tedy o poměrně výrazný rozdíl. Klimaticky jsme se zatím přesunuli na Balkán. Našim dětem současná generace připravuje klimatický přesun na sever Afriky. Je až s podivem, že toto nechává většinu politiků v České republice klidnými. Při tom už nyní můžeme kolem vidět problémy se suchem, povodněmi a jinými extrémy počasí. Umírají nám lesy a měli bychom se strachovat o dostatek pitné vody i zemědělskou půdu.

Je pro mne zásadní prioritou, aby Královéhradecký kraj začal být aktivním tvůrcem a podporovatel opatření na zmírnění dopadů klimatické změny. Budu prosazovat, abychom podpořili zemědělce, lesníky, spolky a obce v realizaci opatření na zadržování vody v krajině. Podpoříme tvorbu nových remízků, mokřadů, cest a alejí v zemědělské krajině. Lesníkům pomůžeme v obnově druhově bohatých lesů. Ochráncům přírody s péčí o ohrožené druhy a cenné části našeho kraje. Se správci toků a rybáři budeme spolupracovat na přípravě oživení – revitalizace našich řek a potoků. Obcím pomůžeme s ochranou a zajištěním zdrojů pitné vody.

Zasadím se o to, aby Královéhradecký kraj měl nejen strategii adaptace na změny klimatu, ale hlavně plán konkrétních opatření a aby je ve spolupráci s ostatními prakticky realizoval. Je potřeba přikročit k činům.

No comments
Leave Your Comment

No comments