fbpx

Spolupráce kraje a obcí bude trnitá – Leoš Zvoníček

O vztazích mezi obcemi a krajem nelze hovořit jako o vztazích nadřízenosti a podřízenosti, kraje a obce mají spolupracovat. Jako potřetí zvolený člen zastupitelstva města Vrchlabí mohu voličům nabídnout osobní zkušenost ze spolupráce mezi městem a krajem. Mnohá rozhodnutí vedení měst a obcí přitom na rozhodnutí vedení kraje závislá. V případě zvolení krajským zastupitelem se chci zaměřit na témata, která jsou společná pro rozhodovací procesy obou orgánů, tedy například na zodpovědné územní plánování – zde je nutné stanovisko obce i kraje.

Koncepční práce na udržitelné budoucnosti našeho kraje je důležitým hlediskem pro mou práci v krajském zastupitelstvu. Proto se chci podílet také na kontrolní činnosti kraje vůči obcím tam, kde to zákon umožňuje. Na druhou stranu však musí platit zásada nezasahování kraje do samostatné působnosti obcí.  Lépe by dále měla fungovat komunikace mezi obcemi a krajem z důvodu vzájemné informační povinnosti, poskytování dotací obcím z krajského rozpočtu i poskytování metodické a odborné pomoci orgánům obcí Krajským úřadem.

Bude-li samospráva Královéhradeckého kraje dobrým partnerem samosprávě obcí, budou z toho profitovat všichni občané našeho územně samosprávného celku.

Věřím v environmentální řešení k dosažení toho, aby náš kraj byl místem, kde chtějí jeho občané žít. Byť může být tato cesta neprošlapaná a na krajské úrovni politicky částečně trnitá.

No comments
Leave Your Comment

No comments